HAKUNA MATATA

 

Lyft som individ

 

FOKUS

PÅ ATT FÖRSTÅ OCH DRA NYTTA AV VARANDRA TILLSAMMANS!

HAKUNA MATATA

MODELLEN

 

Hakuna Matata betyder "inga bekymmer"

Modellen bygger på gemensamma spelregler där alla varit delaktiga i framtagandet och tydligheten.

Dvs, mål, prestation, eget ansvar, företagets värderingar, förhållningssätt, ärlig kommunikation.

Vi ger hela gruppen inklusive ledare, verktygen och nycklarna till resultat. Detta görs under ett antal tillfällen till samma kostnad som normalt en ledarskapsutbildning.

- VARFÖR HAKUNA MATATA?

 

Efter mer än 25 års erfarenhet har vi äntligen förstått att om alla får samma information och utbildning når de lättare gemensamma mål.

 

Många gånger presenteras mål och värderingar i företag men det finns många olika tolkningar.

 

Tydlig kommunikation är det kitt som skapar relationer,förståelse, binder samman individer till grupper och gör det möjligt att uppnå gemensamma mål. Hakuna Matata modellen ger kraft, mod och gemensamt synsätt för att nå resultat.

DU KAN ALLTID VÄLJA ATT STÅ STILLA ELLER

TA STEGET

-VI HAR SKOJ OCH UTVECKLAS !

ENSAM ÄR INTE STARK SAMT DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE!

-HAKUNA MATATA!

Vi ger dig verktygen och nycklarna till att förstå hur du fungerar

i grupp och som individ.

Som anställd har du förpliktelser och krav mot dina medarbetare och arbetgivare.

Tydlighet och förståelse är nyckeln till framgång som individ och företag.

FÖRÄNDRING ÄR EN PROCESS, INGET SOM SKER ÖVER EN DAG

10 TILLFÄLLEN FÖR HELA ARBETSGRUPPEN INKLUSIVE CHEF

Modellen syftar till att förbättra självförtroendet och kommunikationen på arbetsplatsen. Att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön leder till färre sjukskrivningar, ökad ärlighet i kommunikationen, samt ett lyft i kollegornas och medarbetarnas utveckling.

 

Hakuna Matata Modellen är en metod för att utveckla arbetsgruppen och den enskilda individen med stöd av olika utvecklingsmodeller, teorier och reflektioner. Genom professionell handledning ger HMM en ökad trivsel på arbetsplatsen och en tydligare kommunikation både internt och externt.

 

Zissi Mårten

 

 

NYFIKEN?

 

VI SER FRAM MOT ATT HÖRA FRÅN DIG!

Ring eller skicka en förfrågan eller anmäl dig till vårt frukostseminarie nedan så får du mer info.

Nästa frukostseminarie är den 5 februari, kl 08-10.00 i

centrala Stockholm.

-Varmt vatten fryser fortare än kallt vatten!

Allt är inte alltid som man tror....

Patrik Lovén: 0708-324 144

Zissi Mårten: 0735-160 700

Patrik Lovén

 

 

Copyright @ All Rights Reserved